X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 1 مهر 1385
نوشته شده توسط یکتا در ساعت 01:59 ب.ظ

من پائیزم ... قرمز ... زرد ... نارنجی ...آتشی سرد که از درختی فرو می ریزد ...خش خشی مبهم که  لحظه ایی می پاید و خاموش می شود ...وسوسه  بادی که می پیچد ...می آویزد و در هم می ریزد و ناگاه می  ایستد.

  من پائیزم ...اشتیاق آسمانی  که گاهی ابریست  گاهی صاف صاف ... خورشیدی که می تابد و نمی سوزاند.

من پائیزم ... سرماخورده  با طعمی از چای و لیمو ....

شنبه 1 مهر 1385
نوشته شده توسط یکتا در ساعت 01:59 ب.ظ

من پائیزم ... قرمز ... زرد ... نارنجی ...آتشی سرد که از درختی فرو می ریزد ...خش خشی مبهم که  لحظه ایی می پاید و خاموش می شود ...وسوسه  بادی که می پیچد ...می آویزد و در هم می ریزد و ناگاه می  ایستد.

  من پائیزم ...اشتیاق آسمانی  که گاهی ابریست  گاهی صاف صاف ... خورشیدی که می تابد و نمی سوزاند.

من پائیزم ... سرماخورده  با طعمی از چای و لیمو ....

Stats Maker