پنج‌شنبه 12 بهمن 1391
نوشته شده توسط یکتا در ساعت 11:08 ب.ظ

از ما خواسته بودند که برویم. اجباری در کار نبود. گفته بودند برای مدتی آنجا می مانید و دوباره باز      می گردید . قول داده بودند. ما هم قبول کردیم.

لباس های مخصوص را پوشیدیم و به زمین آمدیم .

اکنون فرشته یی کنار من است که می خواهد من را بازگرداند. نمی خواهم برگردم  .

اینجا نمی آمدیم اگر از دوست داشتن  برایمان گفته بودند...


Stats Maker