X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 15 آبان 1385
نوشته شده توسط یکتا در ساعت 11:08 ب.ظ

برای  میم   ..... عاشق ترین دختر دنیا

 

از همه تو فقط یک صدا مانده بود که آنهم حالا به سختی به گوش می رسد ....

-                                                                                      --  نمی شنوم بلندتر بگو .... چی شده؟ ...

-                                                                                           ..............................................

-                                                                                         -   من اصلا نمی شنوم تو چی می گی ....بعدا زنگ بزن ....چرا نمی شه ؟.... کجایی ؟!!!....نه نمی شنوم .....

-                                                                                            

-                                                                                           خانوما  می شه آرومتر حرف بزنین ... من هیچی نمی شنوم ... دختر ها بر بر نگاهش می کنند ... اصلا برایشان مهم نیست که آدم انطرف خط چه می گوید .... اصلا برایشان مهم نیست که این آخرین چیزی است که از آدم آنطرف خط برای آدم اینطرف خط مانده .... دوباره شروع می کنند به خندیدن .

-                                                                                            

-                                                                                          - خدای من اصلا نمی فهمم تو داری چی می گی ....  نه مهم نیست

-                                                                                         -  ....ببین من قطع می کنم ... بعدا زنگ بزن باشه ...بعدا ... خدافظ

-                                                                                           .................................................

-                                                                                           از همه تو فقط  یک صدا مانده بود که به سختی به گوش می رسید گوشی را که می گذارد .... همان هم از بین می رود . انگار که هیچ وقت نبوده ایی .....

Stats Maker