چهارشنبه 18 بهمن 1385
نوشته شده توسط یکتا در ساعت 09:12 ب.ظ

 

و آنگونه زندگی کنم که چون مرگم فرارسد چنان نیندیشم  که گویی نزیسته ام ... ... کارپه دییم !!!!

 

Stats Maker