X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 25 مهر 1384
نوشته شده توسط یکتا در ساعت 09:05 ق.ظ

 

لاله یه جایی همین نزدیکی زندگی می کنه من هیچ وقت ندیدمش  ا جازه بدید شما رو هم در زیبایی شعرهایش شریک کنم

 

آفتاب که می شود                                                                                                                     

پرندگان که می خوانند                                                                                                               

با خودم می گویم                                                                                                                       

حتما حالش خوب است که جهان هنوز اینهمه زیباست   /                                                                      

                                                                     

 

با سکوتت دیواری می سازی که هرلحظه بلندتر می شود                                                                       

پیش از آنکه بر سرم آوار شود ترکت می کنم  /                                                                                    

                                                   

 

سامسونت و ریشی که گذاشته ایید به شما می آید ، اما شعر..                                                                   

احتراما شما جریده بخوانید و مراقب حساب بانکی تان باشید                                                                    

شعر چکیده جان است ... نه یک غلط دستوری  /                                                                                 

 

از کتاب کاش خوابم ببرد _لاله موسوی                                                                                             

 

Stats Maker